Täiendkoolituse kursused
 

Hind km-ta (EUR)*

Hind km-ga (EUR)*

- Aatomabsorptsioon-spektromeetriline (AAS) analüüs

135

162

- Aatomabsorptsioon-spektromeetrilise (AAS) analüüsi lühikursus

85

102

- Kapillaarelektroforees (KE) keemilises analüüsis

135

162

- Kromatograafilised meetodid keemilises analüüsis

135

162

- Katseandmete töötlus keemias

100

120

- Kvaliteedi kontroll keemilise analüüsi laboris

130

156

* Hinnad on ühe inimese kohta, minimaalne osalejate arv on 10.