Veeanalüüsid

Analüüs

Meetod

Hind km-ta (EUR)

Hind km-ga (EUR)

EAK akredita-tsioon

Metallid

       

1 metall 1-st proovist (Ag, Cu, Zn, Ca, Mg, Pb, Cd, Co, Fe, Ni, Cr, Mn, Na, K)

Leek-AAS

20

24

+

-iga järgnev metall samast proovist

Leek-AAS

18

21.6

+

1 metall 1-st proovist (Ag, Cu, Pb, Cd, Co, Fe, Ni, Cr, Mn, Mo, As, Se,)

Grafiit-AAS

26

31.2

+

-iga järgnev metall samast proovist

Grafiit-AAS

23

27.6

+

Elavhõbe (Hg)

AAS-külmauru meetod

30

36

+

Füüsikalis-keemilised näitajad

       

Üldkaredus

sisaldab Ca ja Mg määramist AAS-ga

25

30

+

pH

Elektrokeemia

3

3.6

Valideeritud

Ioonid

       

1 aniooni (Cl-, NO3-, SO42-, PO43-) määramine

Kapillaarelektroforees juhtivusdetekteerimisega

25

30

Valideerimisel

– iga järgnev anioon samast proovist

Kapillaarelektroforees juhtivusdetekteerimisega

18

21.6

Valideerimisel

HCO3- (karbonaat ion)

Titrimeetria

25

30

Valideerimisel

1 katiooni (NH4+, K+, Na+, Ca2+, Mg2+) määramine

Kapillaarelektroforees juhtivusdetekteerimisega

20

24

Valideerimisel

– iga järgnev katioon samast proovist

Kapillaarelektroforees juhtivusdetekteerimisega

18

21.6

Valideerimisel

Joogivee kompleksanalüüs (Üldkaredus, pH, kloriidid, Fe, Mn, Ca, Mg, Na, K)

AAS, elektrokeemia

80

96

+

 

Proovide võtmine ja toimetamine laborisse:
Joogivee analüüsiks proovi võetakse puhtasse klaas- või plastmasspudelisse, mis on eelnevalt loputatud kolm-neli korda sama veega. Proovi kogus on maksimaalselt 0,5 liitrit.

Pinnavee proovid võetakse tellija poolt vastavalt proovivõtu nõuetele.

Veeproovid tuuakse kohale vastavalt eelnevale kokkulepele laboriga.