Projects

Projektid

Jõgeva sordiaretuse instituut
„Makro- ja mikroelementide määramine erinevates teraviljasortides“
Kestus: 2009-2014a.

Tallinna Ülikooli Ökoloogia Instituut
„Makroelementide määramine raba- ja rabavee proovides“
Kestus: 1995a.-....

Estonian research Institute of Agriculture (Saku Maaviljeluse Instituut),                                            EU 7th Framework Program project „FLAVOURE“
„Food and feed laboratory of varied and outstanding research in Estonia“
Kestus: February 2009 - January 2012.

 

Eesti Maaviljeluse Instituut

COST project: FA0905 Mineral-improved crop production for healthy food and feed

Kestus: 2012-2015a.