Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratoorium

Keemilise analüüsi teadus- ja katselaboratoorium (KATKL) on TTÜ Keemiainstituudi koosseisus tegutsev allüksus, mis  on tihedalt seotud TTÜ Analüütilise keemia õppetooliga ja selle laboritehnilise infrastruktuuriga. KATKL on keemilise analüüsi alal akrediteeritud laboratoorium (akrediteerimistunnistus nr L116 17.01.2003).

KATKL pakub erinevaid keemilisi analüüse, seotud teenuseid ja koolitust. Teenuste põhivaldkond on makro-, mikro- ja lisandelementide määramine looduslikes ja tehnilistes objektides ning bioloogilistes materjalides.

Laboratooriumi klientideks on eraettevõtted, üksikisikud ning erinevad riiklikud institutsioonid.